פרופ’ מנואל טרטנברג על ד”ר עדי קול, מייסדת ומנהלת אוניברסיטה בעם.