משתתפים באוניברסיטה בעם מתקבלים בכנסת על-ידי ח”כ עדי קול, מייסדת התכנית.