כתבה על אוניברסיטת הקיץ של חולי”א שהתקיימה בברלין בחודש יולי 2012