אישה בין רבנים: היהודייה הדתייה החזקה באירופה A woman amongst the Rabbies