הזמנה לכנס על דמותו ותרומתו של הרב עדין אבן – ישראל (שטיינזלץ) זצ”ל, 27 במרץ 2023, אוניברסיטת בר – אילן