נתיב-לתלמוד Chemin vers le Talmud

Yaniv Mezuman & Rav Adin Steinsaltz

Genre: Religion

2017

about the book

 

Parallèlement aux discussions qui se sont développées autour de lui, le Talmud est le lien le plus large avec le patrimoine juif. En tant que travail constitutif, il a influencé la formation du caractère, de la vie et de la pensée du peuple juif – et de sa façon de penser dans le monde entier.

Ce livre propose des numéros du Talmud. Ils sont organisés en fonction des sujets choisis par Yaniv Mazuman, chef du réseau Mechirim Lachish Mixed Mechinot dans le sud, en consultation avec des enseignants et des enseignants de premier ordre du Talmud. Compiler les questions hypothèse sous-jacente n’a pas été possible de comprendre le Talmud parle de lui, mais d’apprendre de lui – si ce livre présente le lecteur aux pages du Talmud comme ils sont, avec les moyens de Rabbi Adin Même Israël (Steinsaltz) pour aider à comprendre la question.

Un chemin vers le Talmud est une invitation à entrer dans l’espace talmudique, à expérimenter la pensée talmudique et à participer à un discours riche englobant le monde entier.

לצד הדיונים שהתפתחו סביבו, התלמוד הינו החיבור הרחב ביותר במורשת היהדות. כיצירה מכוננת, הוא השפיע על עיצוב אופיו, חייו ומחשבתו של העם היהודי – ודרכו על המחשבה העולמית בכלל

ספר זה מציע סוגיות מתוך התלמוד. הן מסודרות לפי נושאים שנבחרו על-ידי יניב מזומן, ראש רשת המכינות המעורבות “מיתרים לכיש” שבדרום, בהתייעצות עם מחנכים ומורים לתלמוד מהשורה הראשונה. בבסיס ליקוט הסוגיות עמדה ההנחה שלא ניתן להבין את התלמוד מדיבור על אודותיו, אלא מלימוד מתוכו – על כן ספר זה מגיש לקורא את דפי התלמוד כהווייתם, עם פירושו של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) שיסייע בהבנת הסוגיה.

נתיב לתלמוד מהווה הזמנה להיכנס אל תוך המרחב התלמודי, להתנסות בחשיבה התלמודית ולהשתתף בשיח עשיר החובק עולם ומלואו

Read more