גגזת La teigne

Alec Séror

Genre: Fiction

2016

about the book

הגזזת שפרצה בשנות החמישים לא משה מסדר היום. המדינה טרם סיימה לשלם פיצויים לקורבנות וזן חדש של המחלvה, קטלני יותר, מתגלה בראשים, בזקנים, בקירות… ותחת עטו של המחבר. “גזזת” הוא סיפור הומוריסטי על אחת המחלות שהשתרשו בהווי הישראלי

La teigne qui a éclaté dans les années 1950 n’a pas changé. L’Etat n’a pas encore fini de verser des indemnités aux victimes et une nouvelle souche de la maladie, plus meurtrière, se révèle dans les têtes, les personnes âgées, les murs … et sous la plume de l’auteur.
La “teigne” est une histoire humoristique sur l’une des maladies qui a pris racine dans la vie israélienne

from the book

עכבר כותב סיפור הוא מחזה בלתי סביר בעליל. לא ייעלה על הדעת, כדברי חכמי ישראל, שעכבר יספר לנו מעשיות. הרי זה בעל חיים – ספק גדול אם הוא ראוי לתואר זה – כה מגעיל שאיש לא יצא מעולם להגנתו ושום ארגון לא מחה מעולם נגד השימוש בו לצורכי מחקר. הוא אינו יודע קרוא וכתוב, אינו חושב, וייתכן שכלל אינו חש כאב. אחרת לא היו מתעללים בו באכזריות כה רבה. היות שתפארת האדם בכתביו החלטתי לחקות אותו כדי לנקום בו בשם אחיי ורעיי, ולהתניע את התהליך – הספרותי! הספרותי! הספרותי! – שיביא לערפול חושיו, לאבדן כיוון, לקריסת משמעות ולהתאבדות המונית שתעלים אותו מעל פני האדמה. סיפור זה נועד אם כן לבלבל מוחות, לייבש תשוקות, ולהסתיר אחת ולתמיד את פני אלוהיכם, כדי לפרק אתכם מנשקכם האינטלקטואלי, לגרום לכם להגר לכוכב אחר ולהשאיר את הארץ לבעליה הלגיטימיים. ברצוני לראותכם אוספים את מיטלטליכם, את שדיכם ובעיקר את ספריכם – אם תראו בהם עוד טעם אחרי קריאת סיפור זה – ומפנים את השטח בחלליות המהירות שלכם. אם תצאו מרצון מן הארץ ותניחו אותה לנפשה, לא אדרוש מכם פיצוי על מה שעוללתם לנו, כי אינני חש כל משיכה למוסר המעוות שלכם, מוסר שאִפשר במשך אלפי שנים את השמדתם השיטתית של עמיתיי. אבל אם תתמידו בפשעיכם ותמשיכו לזהם, להשחית ולסכן את הארץ, לרסס, להרעיל ולצוד אותנו, אני מודיע לכם שאגייס את כל העכברים, מהשדות ומהיערות, מהמנהרות ומהביבים, ואוביל אותם, בין בעזרתו של נביא ובין של חלילן, למלחמת חורמה נגד האנושות. צפויה לכם מגפה שלא היתה כדוגמתה בהיסטוריה, מאורגנת ומתוזמנת היטב, מוחצת וקטלנית מכל מגפת דבר שהיתה בעבר, והיא תאכל, תפרק ותכלה אתכם בתוך ימים ואפילו בתוך שעות.

Read more